Gebruikerstraining minigraver

Iedereen heeft baat bij een veilige werkomgeving. We doen allemaal ons best om ongevallen te voorkomen, door vooraf na te denken over het werk, de minigraafmachine en de werkomgeving.

Het gaat hierbij om vragen als:

Welke training heb je als machinist nodig?

Welke veiligheidseisen gelden voor de minigraafmachine?

Welke risico’s zijn er in de werkomgeving aanwezig en op welke wijze worden deze risico’s beperkt?

Om dit alles veiliger te laten verlopen en om er meer kennis over te vergaren geeft Verhoeven Grondverzetmachines in samenwerking met BMWT- Train trainingen voor minigraver machinisten. De trainingscursus bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. In het theoriedeel is een aantal veiligheidseisen opgenomen die ook betrekking hebben op de werkomgeving.

Heeft u interesse of vragen dan kunt u contact met ons opnemen of bellen op nummer 0495-596666.