Banner vervolg Verhoeven serviceparts

Keuring BMWT

Verhoeven is een door branche organisatie BMWT gecertificeerd Keurbedrijf. Dit betekent dat de Verhoeven keurmeester uw materieel keurt volgens alle eisen m.b.t. techniek en veiligheid. Van deze keuring wordt een veiligheidsrapport gemaakt en op de machine zelf wordt een keuringssticker geplakt, waarop staat wanneer de volgende keuring moet plaatsvinden. Vaak wordt de BMWT keuring gecombineerd met het reguliere onderhoud.

De kwaliteit van de Verhoeven BMWT keuringen is gegarandeerd aangezien TÜV Nederland periodiek controleert of gecertificeerde bedrijven nog voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaard van BMWT-Keur.

Naast deze periodieke audits van de keurbedrijven, controleert de TÜV ook steekproefsgewijs de uitgevoerde keuringen.

Heeft u interesse of vragen dan kunt u contact met ons opnemen